Wat zijn we ontzettend dank-baar dat de 5000 euro zo snel binnen was gekomen voor de registratie van de school en alles wat daarom heen hangt. Heeft u het op uw hart om te geven, wij hebben nog een aan-tal 'projecten' die gedaan moe-ten worden, liefst zo snel moge-lijk, aangezien dit nodig is om met het volgende jaar starten, nu met 2 klassen. We zullen meer schoolbanken nodig hebben om de twee klas-sen te voorzien, er moeten school boeken komen voor in de bieb, een vereiste vanuit de overheid inclusief de schoolboe-ken waaruit studenten kunnen leren. En er moeten materialen en instrumenten komen voor het lab (voor scheikunde, na-tuurkunde en biologie).

Voor ons klonk 5000 euro veel, maar het vertrouwen was er dat dit binnen zou komen, alleen niet zo snel. Om destijds meer te vragen, ook aan God, was niet in ons op gekomen, o.a. omdat de nood direct was, maar ook wel-licht omdat als het om grotere dingen gaat we dan minder snel geneigd zijn om daarin ook God te vertrouwen. Dit is onze men-selijkheid en ik zat later te den-ken, ook al hadden we 10 keer zoveel nodig, als God het wil en het in Zijn ogen goed is, dan zou Hij dat toch ook voorzien?!!

Wilt u blijven bidden en delen over de vraag voor support?


Cookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.