Nieuwsupdates

Inkomsten projecten: Schoolkantine en winkel

Na maanden van hard werken hebben we niet alleen de school kunnen starten, maar zijn in maart ook eindelijk de schoolwinkel en de kantine geopend! Er moet nog hard aan gewerkt worden, maar de eerste artikelen zijn verkocht en we hopen uit te breiden met meer goederen die niet in het dorp verkocht worden, en met producten van de school en uit de moestuin.

Ook in de schoolkantine/café konden we de eerste ontbijt en theetjes verkopen, vergezeld van diverse lokale snacks en etenswaren. Ook dit hopen we in de nabije toekomst uit te breiden en we anticiperen nu al op de behoefte aan een tweede kok om te helpen met koken voor zowel de studenten als de klanten.

Voorlopig hebben deze twee inkomstenprojecten al geholpen met het betalen van school administratie kosten, zoals drukwerk, wat brandstof en communicatie en we zijn dankbaar voor de start in het helpen betalen van de dagelijkse kosten van de school.Twee meiden gesponsord - Update

De vorige keer vertelde ik over twee meisjes die gesponsord werden en ik wil hier het verhaal vertellen van één van hen en hoe zij de kans kreeg om te studeren, in plaats van getrouwd te zijn; en ik wil met jullie iets delen over onze andere nieuwe gesponsorde studente.

Vorig jaar ging Simon rond in de gemeenschap om te vertellen over het belang van studeren, zelfs onder meisjes (vergeet niet dat dit een gemeenschap is waar velen niet verder gaan nadat ze de lagere school hebben afgemaakt! Ook jongens die liever een baantje zoeken om een dag te overleven). Simon sprak dus met een buurman die zijn dochter wilde uithuwelijken, en de gedachte dat zij zou gaan studeren werd door vader en moeder niet met gejuich ontvangen. Maar zijzelf stond op, deelde haar dromen en dreigde zelfs haar eigen ouders voor de politie te dagen (want hoewel het gebruikelijk is; is het niet wettelijk om meisjes uit te huwelijken en hen geen verdere opleiding te geven). Zij was de slimste leerling van haar klas op de lagere school geweest en er waren grote verwachtingen voor haar in de toekomst. De ouders lieten haar met tegenzin gaan.

lees meer


Grasslands Middelbare School Update

Wij zijn dankbaar dat wij het volgende met u kunnen delen: Sinds het begin van het jaar, heeft de school een bankrekening kunnen openen speciaal voor de school. Ook heeft True Grasses Trust haar Tax Identification Nummer (TIN) (een soort BTW nr) ontvangen en zijn we bezig met de laatste documenten om de school ook een TIN/BTW nr te geven. Beide nummers zijn noodzakelijk en zijn eisen van de overheid voor alle organisaties/businesses. De school heeft een Business TIN nummer, terwijl de trust een TIN nummer heeft gekregen voor trusts, vergelijkbaar met een ANBI status in Nederland.

lees meer


Projectvoortgang Update 2022

Deze update geeft je een overzicht van wat er al is gebeurd bij het Kisarawe School Project en hoe we van plan zijn verder te gaan.

lees meer


Laboratorium en Bibliotheek

Wat zijn we ontzettend dank-baar dat de 5000 euro zo snel binnen was gekomen voor de registratie van de school en alles wat daarom heen hangt. Heeft u het op uw hart om te geven, wij hebben nog een aan-tal 'projecten' die gedaan moe-ten worden, liefst zo snel moge-lijk, aangezien dit nodig is om met het volgende jaar starten, nu met 2 klassen. We zullen meer schoolbanken nodig hebben om de twee klas-sen te voorzien, er moeten school boeken komen voor in de bieb, een vereiste vanuit de overheid inclusief de schoolboe-ken waaruit studenten kunnen leren. En er moeten materialen en instrumenten komen voor het lab (voor scheikunde, na-tuurkunde en biologie).

Voor ons klonk 5000 euro veel, maar het vertrouwen was er dat dit binnen zou komen, alleen niet zo snel. Om destijds meer te vragen, ook aan God, was niet in ons op gekomen, o.a. omdat de nood direct was, maar ook wel-licht omdat als het om grotere dingen gaat we dan minder snel geneigd zijn om daarin ook God te vertrouwen. Dit is onze men-selijkheid en ik zat later te den-ken, ook al hadden we 10 keer zoveel nodig, als God het wil en het in Zijn ogen goed is, dan zou Hij dat toch ook voorzien?!!

Wilt u blijven bidden en delen over de vraag voor support?
Cookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.