Nieuwsupdates

Projectvoortgang Update 2022

Deze update geeft je een overzicht van wat er al is gebeurd bij het Kisarawe School Project en hoe we van plan zijn verder te gaan.

lees meer


Laboratorium en Bibliotheek

Wat zijn we ontzettend dank-baar dat de 5000 euro zo snel binnen was gekomen voor de registratie van de school en alles wat daarom heen hangt. Heeft u het op uw hart om te geven, wij hebben nog een aan-tal 'projecten' die gedaan moe-ten worden, liefst zo snel moge-lijk, aangezien dit nodig is om met het volgende jaar starten, nu met 2 klassen. We zullen meer schoolbanken nodig hebben om de twee klas-sen te voorzien, er moeten school boeken komen voor in de bieb, een vereiste vanuit de overheid inclusief de schoolboe-ken waaruit studenten kunnen leren. En er moeten materialen en instrumenten komen voor het lab (voor scheikunde, na-tuurkunde en biologie).

Voor ons klonk 5000 euro veel, maar het vertrouwen was er dat dit binnen zou komen, alleen niet zo snel. Om destijds meer te vragen, ook aan God, was niet in ons op gekomen, o.a. omdat de nood direct was, maar ook wel-licht omdat als het om grotere dingen gaat we dan minder snel geneigd zijn om daarin ook God te vertrouwen. Dit is onze men-selijkheid en ik zat later te den-ken, ook al hadden we 10 keer zoveel nodig, als God het wil en het in Zijn ogen goed is, dan zou Hij dat toch ook voorzien?!!

Wilt u blijven bidden en delen over de vraag voor support?Klas 1 en 2 en voorklas

In afwachting van het definitieve antwoord van de regering over de registratie, hebben we stu-denten toegelaten om zich in te schrijven voor de 'Pre-Form 1' klassen van dit jaar. Dit jaar heb-ben ongeveer 120 leerlingen zich ingeschreven voor de voorin-schrijvings-klassen. Veel van deze leerlingen hebben gevraagd om de toelatingsformulieren voor klas 1 van volgend jaar. We doen de toelatingen langzaam en hopen dat het officiële inschrij-vingsnummer bin-nen is voordat het jaar sluit.Inschrijving van de school

De tweede helft van 2021 werd voornamelijk besteed aan de registratie van de school. Hoe-wel het proces al in 2020 was gestart, net voor Corona, heb-ben we ons er het laatste half jaar volledig op gericht om de registratie van de school voor het einde van dit jaar veilig te stellen. Met vele vergaderingen die volgden, ingevulde formulieren, meer papierwerk en het afronden van de laatste zaken die gebouwd, toegevoegd of gekocht moesten worden om te voldoen aan de eisen van de overheid om te kunnen registreren.

Vorige week werd de laatste vergadering ge-houden met ambtenaren die controleerden of alles in orde was. Zij schreven hun rapport dat nu onderweg is naar Dodo-ma waar wij in afwachting zijn van het laatste document, dat het zeer gewenste nummer van de school bevat.Een dringende behoefte

Hierbij een vriendelijke doch urgente oproep. De school in Kisarawe heeft dringend geld nodig voor de afronding van de registratie van de school. Het eind is in zicht en het enige wat in de weg zit om dit te realiseren is geld om dit werk te voorzien.

Wij konden starten met de eerste studenten op voorwaarde dat wij dit jaar de registratie in orde kunnen maken. De contacten tussen het lokale schoolbestuur en de landelijke overheid verliepen goed en de registratie zou binnenkort geregeld moeten worden. Daarvoor zal de school nog een aantal wettelijke aanpassingen moeten realiseren. Nu is het tijd voor de lokale leiding om de school te bezoeken voor de laatste inschrijvingsronde en zoeken wij naar financiering voor het papierwerk, transport, kleine aanpassingen aan de toiletten en een certificaat dat het water van onze bron veilig is.

lees meerCookies maken het makkelijker voor ons om u van dienst te kunnen zijn. Met het gebruik van onze diensten geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken.